Vzdělávání (DOZP Nováček)

Předškolní vzdělávání

  • Uživatelům plnícím předškolní vzdělávání je zajištěna docházka do mateřské školy v blízkosti domova.

Základní škola speciální v Plzni

  • Povinná školní docházka uživatelů je zprostředkována prostřednictvím Základní školy speciální v Plzni, Skupova 15, jejíž elokované pracoviště se nachází přímo v areálu domova. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Takový je můj svět".
  • Veškeré informace týkající se školního vzdělávání naleznete na internetových stránkách www.pomspec.cz
  • Telefonní kontakt na elokované pracoviště v domově: 378 037 691

Praktická škola dvouletá

  • Po ukončení povinné školní docházky mají uživatelé možnost dalšího vzdělávání v praktické škole dvouleté. Jedná se o elokované pracoviště Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy Plzeň a zaměřuje se na dovednosti běžného života.
  • Veškeré informace týkající se školního vzdělávání naleznete na internetových stránkách www.skolymach.cz
  • Telefonní kontakt na elokované pracoviště v domově: 378 037 694