Volnočasové aktivity (Petrklíč)

Každý uživatel si může vybrat z nabídky různých aktivizačních činností, podle jeho stavu a možností. Tyto aktivity zajišťuje tým ergoterapie, volně přístupné všem uživatelům.

Nácvik samostatnosti a soběstačnosti

 • Jsou procvičovány a posilovány běžné denní činnosti – nácvik oblékání, ranní hygieny, instruktáž při používání kompenzačních pomůcek, procvičování jemné a hrubé motoriky(pohyby a úchopy obou horních končetin, sed, stoj chůze)

Kondiční cvičení skupinové/individuální

 • Cvičení zábavnou formou, zpravidla při hudbě, za použití nejrůznějších pomůcek. Napomáhá k udržení fyzického a psychického stavu. Cvičební jednotky jsou zaměřeny na posílení svalové síly, zlepšení kloubního rozsahu, zapojení obou mozkových hemisfér, zvýšení plicní kapacity. Součástí je také relaxační cvičení, které napomáhá k odbourávání stresu. Veškerá cvičení lze provádět ve skupině nebo individuálně.

Trénování kognitivních funkcí (paměti) skupinové/individuální

 • Procvičování zaměřené na cvičení pozornosti, smyslového vnímání, usuzování, trénování epizodické, krátkodobé a dlouhodobé paměti, pomocí kvízů, pracovních listů, obrázků, názorných pomůcek a hudby.

Pracovní terapie – rukodělné práce

 • V rámci pracovní terapie (práce s papírem, kreslení, malování, práce s textilem, dřevem a kovem) dochází k procvičování jemné motoriky (nácvik úchopů, udržování kloubního rozsahu a posilování svalů na obou horních končetinách, soustředění, pozornost, vytrvalost, kreativitu, možnost rozhodovat se, podpora komunikace), jehož cílem je udržení co nejlepšího fyzického a psychického stavu.

Muzikoterapie

 • V rámci muzikoterapie probíhá zpívání (procvičování dechové gymnastiky), hra na hudební nástroje, tance v sedě i ve stoje (procvičení artikulace, dechové cvičení, trénování paměti, podpora komunikace), relaxace, poslech hudby.

Individuální návštěvy

 • Uživatelům jsou také k dispozici individuální návštěvy, které si domlouvá se svým ergoterapeutem.
 • Uživatel má možnost vybrat si náplň návštěvy sám, včetně vycházky.

Společenské akce v zařízení i mimo něj

 • Tým ergoterapie zajišťuje konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, výletů a sportovních událostí.

Kroužek pečení

 • Jednou  měsíčně probíhá v Domově kroužek pečení. Aktivita je zaměřena na trénování jemné motoriky, úchopových funkcí ruky,pozornost, podpora komunikace.

Filmový klub

 • Uživatelé mohou společně shlédnout dokumentární pořady, archivní filmy pro pamětníky nebo fotografie ze společných výletů ( návštěvy zámků, hradů, klášterů)
 • Aktivita je zaměřena na trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti, orientace místem a časem, podpora logického myšlení, koncentrace pozornosti, podpora komunikace.