Fyzioterapie (Čtyřlístek)

Fyzioterapie

 • Fyzioterapie v Domově je zajištěna fyzioterapeutem. Fyzioterapeut úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci a také komunikuje s rodinou uživatele.

Léčebná tělesná výchova

 • Je prováděna formou individuálního cvičení přímo na pokoji uživatele nebo formou skupinového cvičení ve společenské místnosti, která je přístupná v každém patře. Cvičením se zaměřujeme na dechovou gymnastiku, posílení svalové síly a zlepšení kloubního rozsahu. Léčebná tělesná výchova přispívá k udržení či zlepšení tělesné a duševní kondice uživatele.

Nácvik sedu, stoje a chůze

 • Nacvičujeme jednotlivé polohy těla a snažíme se zvýšit samostatnost a soběstačnost uživatele.
 • Nácvikem dochází k procvičování správných stereotypů sedu, stoje a chůze (držení těla, posilování svalů horních i dolních končetin i celého těla a rovnováhy). K dispozici máme velké množství lokomočních pomůcek.

Nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti

 • Nacvičujeme běžné denní činnosti a také používání kompenzačních pomůcek, mobilitu v rámcilůžka, přesuny, vertikalizaci, atd.

Masáže, míčkování a měkké techniky

 • Při provádění těchto technik používáme různé druhy pomůcek – masážní emulze, molitanovémíčky, atd. Snažíme se docílit zmírnění bolestí, uvolnění svalového napětí a zlepšení prokrvení.

Fyzikální terapie

 • Nedílnou součástí fyzioterapie je také fyzikální terapie, která napomáhá ve zmírnění bolestí.
 • Je prováděna v prostorách fyzioterapie nebo přímo na pokojích uživatele. Máme k dispozici ultrazvuk, magnetoterapii, UV lampu, biolampu, diadynamic a provádíme přístrojové lymfatické masáže.

Vodoléčba

 • V rámci vodoléčby je na každém oddělení k dispozici vířivá sedací vana, která napomáhá k masáži svalů a kloubů, relaxaci a uvolnění celého těla.

Cvičení

 • V suterénu Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ je vybudována tělocvična, která je vybavená rotopedy, běžícím pásem, prooromedy, elektrickým masážním lehátkem, polohovacími lehátky, ribstolemi a dalšími pomůckami (pomůcky pro nácvik jemné motoriky, tyčky, činky, míčky, overbally a gymbally).
 • V parku našeho Domova máme k dispozici Senior park, který je vybaven cvičebními prvky vyrobenými ze dřeva.