Fyzioterapie (Čtyřlístek)

Fyzioterapie

  • Fyzioterapie v Domově je zajištěna fyzioterapeuty. Fyzioterapeuti úzce spolupracují s ostatními zaměstnanci a také komunikují s rodinami uživatelů. Veškerá fyzioterapie je možná až po schválení lékařem (z důvodu vyloučení možných kontraindikací).

Léčebná tělesná výchova

  • Je prováděna formou individuálního cvičení přímo na pokoji uživatelů. Cvičením se zaměřujeme na udržení či posílení svalové síly a zachování či zlepšení kloubního rozsahu. Léčebná tělesná výchova přispívá k dobré tělesné a duševní kondici uživatelů.

Nácvik sedu, stoje a chůze

  • Nacvičujeme vertikalizaci a snažíme se zvýšit samostatnost a soběstačnost uživatelů. Nácvikem dochází k procvičování správných stereotypů sedu, stoje a chůze (držení těla, posilování svalů horních i dolních končetin, celého těla a rovnováhy). K dispozici máme různé druhy kompenzačních pomůcek.

Nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti

  • Nacvičujeme běžné denní činnosti, mobilitu v rámci lůžka, přesuny na invalidní vozík a vertikalizaci.

Masáže, míčkování a měkké techniky

  • Při provádění těchto technik používáme masážní emulze a molitanové míčky. Snažíme se docílit zmírnění bolestí, uvolnění svalového napětí a zlepšení prokrvení.

Fyzikální terapie

  • Nedílnou součástí fyzioterapie je také fyzikální terapie, která napomáhá ke zmírnění bolestí. Je prováděna v prostorách fyzioterapie nebo přímo na pokojích uživatelů. K dispozici máme UV lampu, biolampu a magnet.

 Vodoléčba

  • V rámci vodoléčby je na každém oddělení k dispozici sedací vířivá vana.

V suterénu Domova je také tělocvična, která je vybavena rotopedy, běžícím pásem, proormedenty, elektrickým masážním a polohovacím lehátkem. K dispozici jsou také pomůcky pro nácvik jemné motoriky, tyče, činky, míčky, overbally a gymbally).

V zahradě našeho Domova máme vybudovaný Senior park s dřevěnými cvičebními prvky.