Fyzioterapie (Petrklíč)

Fyzioterapie v Domově je zajištěna fyzioterapeutem. Fyzioterapeut úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci a také komunikuje s rodinou uživatele.

Léčebná tělesná výchova

  • Je prováděna formou individuálního cvičení přímo na pokoji uživatele. Cvičením se zaměřujeme na dechovou gymnastiku, posílení svalové síly a zlepšení kloubního rozsahu. Léčebná tělesná výchova přispívá k udržení či zlepšení tělesné a duševní kondice uživatele.

Nácvik sedu, stoje a chůze

  • Nacvičujeme jednotlivé polohy těla a snažíme se zvýšit samostatnost a soběstačnost uživatele. Nácvikem dochází k procvičování správných stereotypů sedu, stoje a chůze (držení těla, posilování svalů horních i dolních končetin i celého těla a rovnováhy). K dispozici máme velké množství lokomočních pomůcek.

Masáže, míčkování a měkké techniky

  • Při provádění těchto technik používáme různé druhy pomůcek – masážní emulze, molitanové míčky, atd. Snažíme se docílit zmírnění bolestí, uvolnění svalového napětí a zlepšení prokrvení.

Fyzikální terapie

  • Nedílnou součástí fyzioterapie péče je také fyzikální terapie, která napomáhá ve zmírnění bolestí. Je prováděna  přímo na pokojích uživatele. Máme k dispozici  magnetoterapii.

Vodoléčba

  • V rámci vodoléčby je na  oddělení k dispozici vířivá sedací vana, která napomáhá k masáži svalů a kloubů, relaxaci a uvolnění celého těla.

Bazální stimulace

  • Bazálně stimulující péče napomáhá k rozvoji identity člověka, snaze o navázání komunikace s okolím, zlepšení orientace v prostoru a čase a zlepšení funkcí organismu. Aplikuje se u osob, které mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu

Pomůcky

  • Rortoped, míče, míčky, overbaly, nafukovací míčky, gumy, kroužky, válečky, masážní míčky, kompenzační pomůcky (chodítka, hole).
  • V zahradě našeho Domova máme k dispozici kolekcí venkovních cvičebních prvků ,,Senoir“. Cvičební prvky jsou vyrobené ze dřeva a slouží k protažení jednotlivých  částí  těla. Cvičební prvky mohou využívat i vozíčkáři.