Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Cílová skupina (POS)

Pečovatelská služba poskytuje terénní sociální služby pro:

  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dětmi
  • seniory

Služba se neposkytuje:

  • osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé fyzické osoby
  • občanům, kteří potřebují stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči
  • osobám závislým na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách
  • osobám s infekčním onemocněním