Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Zařízení pro zdravotně postižené

Domov pro osoby se zdravotním postižením - NováčekDenní stacionář - Jitřenka
NováčekJitřenka