Volnočasové aktivity (Nováček)

Ergoterapeutické dílny

 • Úkolem činností v ergoterapeutických dílnách je edukace účelného využívání volného času, získávání nových manuálních zručností a dovedností, rozvíjení fantazie, estetického cítění, samostatnosti a soběstačnosti, zvyšování sebevědomí uživatelů.
 • Domov disponuje vlastní keramickou dílnou s pecí na vypalování výrobků. Rukodělná dílna je určena pro práci s papírem, textilem, malování na hedvábí a na sklo, kreslení různými technikami, práci s nůžkami a lepidlem, šití a vyšívání.

Pohybové a sportovní činnosti

 • Ke zvyšování fyzické kondice, otužování, rozvoji hrubé motoriky a zlepšování koordinace pohybu slouží zahrada vybavená hřištěm, houpačkami, pískovištěm, trampolínou, skluzavkou, stolem na ping-pong. V případě nepříznivého počasí lze využívat k pobytu venku zastřešených teras. V období říjen až březen se využívá tělocvična 4. základní školy v Plzni.
 • Své fyzické schopnosti mají možnost uživatelé poměřit se soupeři při různých sportovních soutěžích, např. při bowlingovém turnaji v hotelu Purkmistr, atletickém desetiboji v Rokycanech nebo na rehabilitačním pobytu.

Kulturní a společenské akce

 • Socializaci, navázání nových přátelských vztahů, poznávání nového prostředí, rozvoji samostatnosti, uvědomování a prosazování vlastního JÁ napomáhá účast na kulturních a společenských akcích pořádaných v areálu Domova, v Plzni i mimo ni. V sekci Galerie je malá ukázka akcí, kterých se uživatelé zúčastnili za uplynulé období.


Základní škola speciální v Plzni v areálu Domova

Základní školu speciální v Plzni navštěvují uživatelé plnící povinnou školní docházku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Takový je můj svět".

 • přípravný ročník pro děti 5-8 let
 • povinná školní docházka pro žáky  8-26 let

Praktická škola dvouletá

 • jedná se o detašované pracoviště Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy Zbůch. Škola je určena studentům s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole a zaměřuje se na dovednost běžného života.

Společenské uplatnění a zvyšování vzdělání

 • Uživatelé Domova mají možnost si po absolvování základní školní docházky zvýšit vzdělání v Praktické škole Zbůch, která má odloučené pracoviště v Plzni Skvrňanech. Domov zajišťuje doprovod při cestě do školy i zpět.
 • V rámci spolupráce s kavárnou Kačaba se mohou uživatelé zapojit do pracovní rehabilitace v této kavárně.

Další činnosti

 • Pracovníci Domova průběžně zjišťují od uživatelů jejich přání a představy o spokojeném životě v Domově. Na základě těchto poznatků plánují a zajišťují další volnočasové a aktivizační činnosti, které rozvíjejí psychické a fyzické schopnosti a dovednosti uživatelů a vedou k jejich spokojenosti. Další nabízené činnosti jsou např. sportovní soutěže, maškarní rej, grilování uzenin v krbu, vycházky do lesa, koupání v nedalekých rybnících, výlety po okolí Plzně apod.