Poskytované služby (Čtyřlístek)

Poskytnutí ubytování

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Poskytovatel dále v rámci základní činnosti poskytuje tyto služby:

 • Vedení a správa depozitního účtu uživatele, vklady, výběry a výpisy z něj. Poskytovatel žádá uživatele, aby nadlimitní výběry (nad 10 000,- Kč) oznamoval alespoň 3 pracovní dny předem.
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Vyřízení nového občanského průkazu
 • Vyřízení pozůstalostního důchodu
 • Úschova cenných věcí a vkladních knížek
 • Zajištění léků, kompenzačních pomůcek, doplňků stravy apod.
 • Zajištění nákupů, pochůzky
 • Společenské vyžití a zájmová činnost
 • Umístění LCD televizoru na každém pokoji
 • Možnost využívání společných kuchyněk vybavených mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí
 • Možnost využívat vířiče s chlazenými nápoji
 • Možnost využívat společné lednice
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Zajištění externích služeb, např. kadeřnice, holič, notář, pedikúra, doprava, knihovna, servis apod.)
 • Možnost využití WIFI sítě
 • Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště
 • Zajištění úprav a oprav oděvů
 • Vyřizování osobních záležitostí uživatele na úřadech (není-li nikdo z rodiny či blízkých, kdo by mohl osobní záležitosti uživatele vyřídit).