Cílová skupina (Nováček)

Osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami.

Přijímáme také osoby odpovídající cílové skupině domova, jejichž svéprávnost byla soudně omezena nebo kterým byla nařízena ústavní výchova či předběžné opatření.

Odmítnutí poskytování služeb

Poskytovatel nemůže sjednat poskytování pobytové sociální služby v domově s osobami, které nesplňují podmínky pro cílovou skupinu uživatelů.

V souladu s §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění může poskytovatel odmítnout se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, když:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby

Poskytnutí pobytové sociální služby z důvodu zdravotního stavu zájemce se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Poskytovatel nemůže poskytovat pobytové sociální služby také těmto zájemcům:

 • osoby s lehkým mentálním postižením
 • osoby závislé na alkoholu
 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby s poruchou chování, které by závažným způsobem ohrožovaly sebe nebo jiné osoby a svým chováním narušovaly kolektivní soužití
 • osoby s diagnózou autismus a schizofrenie
 • těhotným ženám a rodičům s dětmi