Volnočasové aktivity (Čtyřlístek)

Tyto aktivity zajišťuje tým ergoterapie, jsou volně přístupné všem uživatelům.

Nácvik samostatnosti a soběstačnosti

  • Jsou procvičovány a posilovány běžné denní činnosti – nácvik oblékání, ranní hygieny, instruktáž při používání kompenzačních pomůcek, procvičování jemné a hrubé motoriky (pohyby a úchopy obou horních končetin, sed, stoj chůze)

Kondiční cvičení skupinové/individuální

  • Cvičení zábavnou formou, zpravidla při hudbě, za použití nejrůznějších pomůcek. Napomáhá k udržení fyzického a psychického stavu. Cvičební jednotky jsou zaměřeny na posílení svalové síly, zlepšení kloubního rozsahu, zapojení obou mozkových hemisfér, zvýšení plicní kapacity. Součástí je také relaxační cvičení, které napomáhá k odbourávání stresu. Veškerá cvičení lze provádět ve skupině nebo individuálně.

Trénování kognitivních funkcí (paměti) skupinové/individuální

  • Procvičování zaměřené na cvičení pozornosti, smyslového vnímání, usuzování, trénování epizodické, krátkodobé a dlouhodobé paměti, pomocí kvízů, pracovních listů, obrázků, názorných pomůcek a hudby.

Pracovní terapie – rukodělné práce

  • V rámci pracovní terapie (práce s papírem, kreslení, malování, práce s textilem, dřevem a kovem) dochází k procvičování jemné motoriky (nácvik úchopů, udržování kloubního rozsahu a posilování svalů na obou horních končetinách), jehož cílem je udržení co nejlepšího fyzického a psychického stavu. Jsou používány speciální ergoterapeutické postupy.

Muzikoterapie

  • V rámci muzikoterapie probíhá zpívání (procvičování dechové gymnastiky), hra na hudební nástroje, tance v sedě i ve stoje (přispívá k udržování fyzického a psychického stavu), relaxace, poslech hudby.

Edukace uživatelů v oblasti moderní komunikace

  • Uživatelům nabízíme také vybavený počítačový koutek s internetem, kde učíme uživatele základům práce s počítačem, internetem a e-mailem.

Individuální návštěvy

  • Uživatelům jsou také k dispozici individuální návštěvy, které si domlouvá se svým ergoterapeutem.
  • Uživatel má možnost vybrat si náplň návštěvy sám, včetně vycházky.

Keramický kroužek

  • Domov má vlastní keramickou dílnu a pec na vypalování výrobků. Práce s hlínou příznivě ovlivňuje hlavně jemnou motoriku (posílení svalů ruky, udržování kloubního rozsahu, nácvik úchopů na horních končetinách), rozvíjí kreativní myšlení a zlepšuje koordinaci (oko – ruka).

Společenské akce v zařízení i mimo něj

  • Tým ergoterapie zajišťuje konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, výletů a sportovních událostí.