Poslání, cíle a principy (Nováček)

Poslání Domova

Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám ve věku 3 až 35 let s mentálním postižením. Podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti.

Cíle Domova

  • Poskytovat podporu při rozvoji soběstačnosti uživatele sociální služby, posilovat takové znalosti a dovednosti, které umožní zvýšit kvalitu jejich života.
  • Rozvíjet psychické a fyzické schopnosti uživatelů, které vycházejí z jejich individuálních přání a potřeb.
  • Vytvářet uživatelům příjemné prostředí, pocit jistoty a bezpečí.
  • Poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči.
  • Podporovat zájmy uživatelů v oblasti výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Zásady (principy) poskytování sociální služby

  • Důstojnost uživatele
  • Bezpečí uživatele
  • Individuální přístup k uživateli
  • Profesionalita pracovníků domova