Zájemcům o službu (Petrklíč)

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE
 
DZR ,,Petrklíč“,
Západní 1315/7
Plzeň 1 - Bolevec
323 00  Plzeň
 
vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem "Petrklíč"
Helena Kurcová
email: kurcova@plzen.eu
tel: 378 03 76 78
 
Sociální pracovnice:
Bc. Iveta Zvoníková
email: zvonikova@plzen.eu
tel: 378 03 76 76
 

II. POSLÁNÍ DOMOVA
 
III. CÍLOVÁ SKUPINA
 
IV. POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POSTUPY
 
V. SPOLUPRÁCE S RODINOU UŽIVATELE

 • Uživatele je možné navštěvovat každý den.
 • Jsme otevřené zařízení a uživatelé mohou Domov kdykoliv opustit.
 • Organizujeme Dny otevřených dveří.
 • Pracovníci realizačního týmu jsou v Domově veřejnosti k dispozici od 6.30 do 14.30 hod, sociální  pracovnice od 6.30 do 15.00hod. 

 
VI. PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 • Případné připomínky a stížnosti lze podávat přímo do kanceláře vedoucího
 • útvaru, a to každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hod, poštou na adresu
 • Domova či přímo k rukám ředitele na adresu Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
 • nebo do zvláštní anonymní schránky umístěné v Domově. 

 
VII. ÚHRADA ZA POBYT

 • Při stanovení úhrady musí uživateli zůstat minimálně 15% z důchodu.
 • Není-li příjem uživatele dostačující k zaplacení plné úhrady, je úhrada snížena.

typ pokoje

ubytování

služby spojené s ubytováním

strava

celkem denně

normální

diabetická

normální

diabetická

2 lůžkový
bez soc. zařízení

130 Kč

65 Kč

152 Kč

160 Kč

347 Kč

355 Kč

3 lůžkový
bez soc. zařízení

125 Kč

65 Kč

152 Kč

160 Kč

342 Kč

350 Kč

 • Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytnutých služeb a náleží poskytovateli v přiznané výši. Fakultativní služby jsou hrazeny dle Úhradníku poskytovaných služeb.

 
VIII. PLACENÍ ÚHRADY

 • Platba úhrady za pobyt a služby vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění. Výše úhrady je stanovena ve smlouvě o poskytování o sociálních službách a jejích přílohách (výměr úhrady, platební kalendář).
 •  Platby úhrady se provádí za měsíc, za který úhrada náleží, a to na účet 34133311/0100. O dalších možnostech platby úhrady informují sociální pracovnice.
 • V případě pobytu mimo Domov náleží uživateli vrácení poměrné části úhrady a příspěvku na péči. Konkrétní částky a podmínky vrácení zaplacené úhrady jsou stanoveny v Pravidlech pro výplatu vratek a přeplatků z účtu ošetřovného za pobyt mimo Domov.