Městský ústav sociálních služeb města Plzně

NZZ - Domácí péče (POS)

Návaznost Pečovatelské služby na domácí ošetřovatelskou službu:

Poskytování pečovatelské služby v kombinaci s domácí ošetřovatelskou péčí je velice praktické, neboť mnoho uživatelů pečovatelské služby je zároveň indikováno k ošetřovatelským výkonům a naopak, mnoho klientů domácí ošetřovatelské služby by potřebovalo zajistit úkony poskytované pečovatelskou službou. Vzájemná spolupráce těchto dokáže lépe zajistit individuální potřeby svých uživatelů.

Definice domácí ošetřovatelské péče

Domácí zdravotní péče je zvláštním druhem ambulantní zdravotní péče poskytované pacientům dle § 22, písm. a  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění „na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“ Tato péče se zaměřuje zejména na udržení a podporu optimálního zdravotního stavu, navrácení zdraví, popř. předcházení nemoci, rozvoj soběstačnosti, zlepšování celkové kondice, harmonizaci tělesných funkcí a aktivizaci duševního života, paliativní a hospicovou péči s cílem kvalitního života až do konce – tzn. zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a smrti.

Domácí péče je poskytována jako:

 • domácí hospitalizace – určena pro pacienty, kteří jsou propuštěni z nemocnice, avšak potřebují ještě nějaký čas zdravotní péči
 • dlouhodobá péče o chronicky nemocné – určena pro pacienty jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobější a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry, nevyžaduje však již pobyt v nemocnici - např. aplikace injekcí, ošetření proleženin, opruzenin, převazy bércových vředů (Věstník MZ ČR, 2004)

Péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem formou terénní služby. Ošetřovatelská péče je financována z fondu veřejného zdravotního pojištění - hradí příslušná zdravotní pojišťovna.

Cíl ošetřovatelské služby

Cílem NZZ DP je zlepšení péče o nemocné v domácím prostředí, docílení kratšího pobytu v nemocničním zařízení a zabránění tak vzniku hospitalismu, zajištění všestranné zdravotní pomoci pro nemocné a jejich rodiny.

Dostupnost Ošetřovatelské služby

NZZ DP pokrývá svojí působností celé území velké Plzně a přilehlé oblasti patřící k městu Plzeň - Radčice, Křimice, Malesice, Radobyčice, Černice, Hradiště, Koterov, Bručná, Čechurov, Božkov, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Zábělá, Bílá Hora, Litice, Valcha, Lhota.

Zdravotní úkony poskytované NZZ DP:

NZZ DP zajišťuje na základě indikace lékaře středně zdravotnickým personálem s platnou Registrací tyto zdravotní úkony:

 • Odběry krve v domácím prostředí
 • Aplikace injekcí – i. m., s. c.
 • Aplikace inzulínu
 • Převazy bércových vředů
 • Převazy pooperačních ran
 • Aplikace infuzí
 • Rekondiční cvičení
 • Krmení sondou
 • Inhalace léčebných roztoků
 • Polohování imobilních pacientů
 • Podávání léků