Informace o Městském ústavu sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace zajišťuje následující hlavní činnosti:

  • Provozování pobytových zařízení sociálních služeb a poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
  • Provozování a poskytování služeb nestátního zdravotnického zařízení.
  • Provozování stravovacích zařízení zajišťujících přípravu jídel pro uživatele využívající poskytované sociální služby.
  • Stravování zaměstnanců organizace.
  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti.