Pohybové aktivity (Sněženka)

Denní činnosti:
Individuální cvičení (praktická sestra se Vám věnuje osobně)
(bez nářadí i s nářadím, pro uživatele mobilní, částečně mobilní, i zcela ležící)
 
Co individuální cvičení obsahuje:

  • cvičení kondiční, dechové, aktivní a pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí, protahování zkrácených šlach a svalů, nácvik změn poloh v lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze a stabilitu při vykonávaných pohybech
  • do nácviků jsou dle možností a potřeb uživatele zapojeny kompenzační pomůcky, které uživatelům usnadní pohyb a zvýší nezávislost na druhé osobě (hůl, berle, chodítko)

Týdenní činnosti:
Skupinové cvičení na jídelně Domova, které je zaměřené na posílení a protažení svalových skupin, dechové cvičení a nácvik koordinace pohybů horních a dolních končetin.

  • společné cvičení probíhá 2 x týdně na jídelně v Domově
  • společné cvičení probíhá převážně vsedě a částečně ve stoje

Pomůcky a nářadí používané při pohybových aktivitách:

  • šlapadla, tyče, owerbally, balanční podložky, molitanové míčky různých velikostí, pomůcky pro nácvik stability, balóny různých tvarů a velikostí, ježci a jiné senzomotorické pomůcky

Součástí aktivizačních činností jsou i časté procházky do okolí Domova a Výlety za poznáním.