Poslání, cíle a principy (Čtyřlístek)

Poslání Domova

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků.

Cíle

  • Profesionálně poskytovaná péče
  • Podpora uživatele v plnění osobních cílů
  • Podpora uživatele v udržení dosavadní soběstačnosti

Zásady (principy) poskytování sociálních služeb

  • Důstojnost uživatele
  • Bezpečí uživatele
  • Individuální přístup k uživateli
  • Profesionalita pracovníků