Poděkování (Sněženka)

Všem našim dárcům děkujeme za přízeň a podporu !

rok 2020

p. Jaroslav Müller – jednorázové vyšetřovací rukavice

ADART COMPUTERS s.r.o. – ochranné jednorázové roušky typu FFP 1

Skupiny J&T Banka a Energetický průmyslový holding a.s. - ochranné respirátory typu FFP 2

drobní anonymní dárci – látkové roušky

rok 2017

Nadace ČEZ – nadační dar ve výši 31000 Kč na „Muzikoterapii v DZR „Sněženka“
Kozlová Marie – finanční dar ve výši 1000 Kč na občerstvení pro uživatele při kulturní akci

rok 2016

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – investiční dotace na zakoupení 5 ks senior laviček a pomůcek pro aktivizaci uživatelů

rok 2015

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – investiční dotace na pořízení vertikalizačního zvedáku pojízdného

Jaroslav Naar – toaletní židle

Jiří Dufek – pomůcky pro rozšíření aktivizačních činností

rok 2014

Magistrát města Plzně - finanční dar, ze kterého byly pořízeny předměty pro aktivizační , terapeutické a rehabilitační činnosti uživatelů Domova

Eva Zolalová - nábytek pro vybavení reminiscenčního koutku

rok 2013

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - investiční dotace na rozšíření ergoterapeutických a aktivizačních činností Domova

Nadace ČEZ - nadační příspěvek na pořízení venkovních fitness strojů pro seniory

MUDr. Olga Panošová - věcný dar pro rozšíření aktivizačních činností uživatelů Domova

Ing. Martin Hájek - finanční dar na kulturně-výchovné a sportovní činnosti uživatelů

rok 2012

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - investiční dotace na vybavení venkovního altánu pro aktivizační a ergoterapeutické činnosti uživatelů Domova

Magistrát města Plzně - finanční dar, ze kterého byly pořízeny předměty pro aktivizační a ergoterapeutické činnosti uživatelů Domova

Ing. René Procházka - finanční dar na aktivizační a společenské aktivity uživatelů Domova

Tomáš Hladík - věcný dar pro zajištění péče o uživatele Domova