Poskytované služby (Sněženka)

Poskytnutí ubytování

Ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvou-, tří-a vícelůžkových pokojích vybavených moderním nábytkem a elektricky polohovatelným lůžkem.

Nárok na ubytování v Domově pro uživatele sociální služby vzniká po uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb, ve které je konkrétně specifikována velikost pokoje, jeho vybavení a konkrétní umístění (číslo pokoje).

Uživatelé Domova si mohou dle vlastního uvážení dovybavit sjednaný pokoj drobnými doplňky a prvky, které jim zpříjemňují pobyt a přibližují je přirozenému sociálnímu prostředí. Jedná se zejména o drobné kusy nábytku (polička, lampička, křeslo, apod.) stejně jako o drobné dekorativní předměty (obrázky, fotografie, květiny, apod.). Zaměstnanci poskytovatele zajistí na základě přání a požadavků uživatele instalaci výše uvedeného dovybavení v pokoji uživatele.

Uživatel je zpravidla umístěn na právě volné místo, v případě více volných míst má možnost výběru. Případné přestěhování na jiný pokoj je možné na základě podání žádosti o změnu pokoje u sociálního pracovníka nebo v případě provozních či zdravotních důvodů.

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Úklid pokojů je zajištěn dodavatelsky prostřednictvím úklidové firmy a to denně, přičemž denní úklid zahrnuje především úklid sanity, odpadkového koše, vytření podlahy, a jeden krát měsíčně je prováděn generální úklid, ke kterému náleží taktéž umytí nábytku a setření prachu. Úklidová firma provádí též dvakrát ročně mytí oken.

Pracovníci v sociálních službách provádí denní úklid stolků, memoryboxů a dle potřeby i osobních věcí uživatelů.

Uživatelé Domova při pobytu používají vlastní oděvy, prádlo, obuv a pomůcky potřebné pro život. Vzhledem k možnosti záměny osobních věcí s věcmi jiných obyvatel zařízení je nutností osobní věci označit čipem. Označení prádla uživatele veřejně neidentifikuje a je skryté běžnému pohledu. Jméno nositele čipu je možné přečíst pouze čtečkou, kterou mají k dispozici pracovníci k tomu určení. Čtečka není volně k dispozici. Označení prádla čipem zajišťují zaměstnanci Domova.  

Poskytnutí stravy

Celodenní stravu pro uživatele Domova zajišťuje Stravovací provoz Lochotín. Strava je z tohoto útvaru do Domova dovážena 2 - 3 x denně dle stanoveného jídelníčku.
Denní jídelníček je sestaven ze tří hlavních jídel a jednoho vedlejšího jídla – svačiny. Uživatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje diabetické stravování, je podávána druhá večeře.

Uživatelé Domova mají možnost výběru ze čtyř druhů diet:

  • Dieta č. 3 – normální 
  • Dieta č. 9 – diabetická
  • Dieta č. 2 – šetřící
  • Dieta č. 9/2 – diabetická/šetřící

Domov poskytuje na základě přání či potřeby uživatele také individuální dietu, např. bezlepkovou, vegetariánskou, žlučníkovou apod.

Uživatelé mají možnost se stravovat přímo na svém pokoji nebo v jídelně Domova a taktéž si dohodnout pozdější individuální čas stravování.

Dle potřeb uživatele lze upravit formu stravy a způsob podání (podání stravy v jídelně – samostatně, podání stravy na pokoji – samostatně nebo s dopomocí u stolu, podání stravy na lůžku – s dopomocí nebo prostřednictvím ošetřovatelského personálu).
Forma stravy je – celá, mletá, mixovaná.

Sociálně terapeutické činnosti

Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání a potřeby uživatele. V Domově probíhá canisterapie, léčebná ošetřovatelská rehabilitace. Terapie se přizpůsobují přáním a potřebám a možnostem uživatele.