Poslání, cíle a principy (Petrklíč)

Poslání

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků.

Cíle služby

  • Podpora uživatele v udržení dosavadní míry soběstačnosti.
  • Podpora aktivního trávení volného času uživatelů, integrace do společnosti vrstevníků, prevence sociálního vyloučení.
  • Poskytování kvalitní a odborné péče vzdělanými zaměstnanci v bezpečném a příjemném prostředí.

Zásady (principy) poskytování sociálních služeb

  • Důstojnost uživatele
  • Bezpečí uživatele
  • Individuální přístup k uživateli
  • Profesionalita pracovníků