Volnočasové aktivity, pracovní činnost (Sněženka)

Tyto aktivity zajišťuje pracovník v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost v pracovní době od pondělí do pátku. Aktivity jsou přizpůsobené schopnostem uživatelů v zařízení, účast na nich je zcela dobrovolná.
Pracovní činnost a volnočasové aktivity pomáhají uživatelům Domova v možnosti zlepšovat a udržovat svoji schopnost péče o vlastní osobu. Podporují uživatele v procvičování různých dovedností, zapojení se do společnosti a umožňují aktivně využívat volný čas.
V našem zařízení jsou zajišťovány aktivizační činnosti, zájmové aktivity, výlety a společenské akce pořádané uvnitř i vně zařízení.
Dle svého přání a možností se každý uživatel Domova může zúčastňovat skupinových aktivit konaných na jídelně nebo klubovně v 1. patře.
Pokud uživatel dává přednost individuálnímu přístupu nebo se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit skupinových aktivit, dochází pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost přímo za ním na pokoj – aktivity přizpůsobí aktuálním potřebám a možnostem uživatele.
Zapojení do aktivit je dobrovolné a záleží vždy jen na uživateli.

Nabízené aktivizačních činnosti pravidelně pořádané v Domově:

 • Posezení se vzpomínkou
 • Aktivity s hudbou
 • Smyslová aktivizace
 • Trénink paměti
 • Společenské hry
 • Filmový klub
 • Kuchařské minimum
 • Dílna (ruční výroba)
 • Předčítání
 • Trénink jemné motoriky
 • Canisterapie