Volnočasové aktivity (Jitřenka)

Tyto aktivity zajišťují zaměstnanci DS (PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost) a jsou volně přístupné všem uživatelům.

Kondiční cvičení skupinové

 • Kondiční cvičení trvá 60 minut a je rozděleno na dvě části – vlastní cvičení a relaxaci. Cvičební jednotky jsou zaměřeny na posílení svalové síly, zlepšení kloubního rozsahu, zapojení obou mozkových hemisfér, zvýšení plicní kapacity. Relaxace napomáhá k odbourávání stresu.

Práce v dílnách

 • V rámci práce v jednotlivých dílnách (práce s papírem, kreslení, malování, práce s textilem, pedigem, keramikou a dřevem) dochází k procvičování jemné motoriky (nácvik úchopů), jejímž cílem je udržení co nejlepšího psychického a fyzického stavu uživatelů.

Muzikoterapie

 • Jednou týdně probíhá v DS skupinová muzikoterapie, při níž dochází k uvolnění energie prostřednictvím zpěvu a hry na rytmické nástroje. Dále nabízí možnost vyjádření hudbou a pohybem a relaxaci za doprovodu živé hudby.

Trénování paměti

 • Středeční dopoledne patří v DS trénování paměti, kdy si uživatelé prostřednictvím jednoduchých paměťových pomůcek, koncentračních cvičení a používáním komplexních paměťových strategií trénují svou paměť. Tento přístup napomáhá uživatelům lépe zvládat problémy denního života a vede ke zvýšení jejich sebevědomí a sebehodnocení.

Canisterapie

 • Hlavním cílem canisterapie je především přinést uživatelům novou zkušenost, potěšit je a poskytnout další libé pocity spojené s přítomností zvířete, jako motivačního prvku. Do našeho zařízení dochází zkušený canisterapeut se dvěma pejsky 2 x za měsíc.

Plavání

 • Jeden den v týdnu navštěvují uživatelé DS spolu se zaměstnanci plavecký bazén na Slovanech, kde se věnují rekreačnímu plavání a relaxaci ve vířivkách a relaxačním bazénu.

Kulturní a společenské aktivity

 • Návštěvy kulturních a společenských akcí, používání veřejných dopravních prostředků apod. pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů. Každý rok nacvičují uživatelé taneční vystoupení, se kterým v průběhu roku vystupují i na akcích mimo DS.

Procházky

 • Každý den (dle počasí) chodí uživatelé v doprovodu zaměstnanců na procházky po okolí DS. Cíl procházky je volen po vzájemné dohodě. K dispozici mají všichni uživatelé hůlky pro Nordic Walking.

Edukace uživatelů v oblasti moderní komunikace

 • Uživatelé mohou využívat počítačový koutek s internetem, nebo tablety s výukovými a herními programy, kde se mohou učit základům práce s počítačem a internetem.

Kuchařské minimum

 • K rozvoji dovedností patří i příprava jednoduchých slaných a sladkých pokrmů dle vybraných receptů, a to každé první pondělí v měsíci.

Práce na zahradě

 • Uživatelům DS je k dispozici malá zahrada s dřevěným altánkem, posezením a prostorem pro rekreační sporty (např. kuželky). Společně se zaměstnanci se uživatelé starají o květinové záhony, skalku a keře.