Zájemcům o službu (Sněženka)

Informace pro zájemce o sociální službu
(soubor ve formátu PDF)

Obrázková verze informací pro zájemce o službu
(soubor formátu PDF)

Jak požádat o umístění do Domova?

 1. Podejte si prosím žádost – žádosti o umístění jsou k dispozici u sociální pracovnice Domova. Vyzvednout si je můžete osobně nebo prostřednictvím Vašeho příbuzného či známého přímo v Domově se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, 301 00 Plzeň, každý všední den od 6:30 do 15:00 hod.
 2. Sociální pracovnice Vám ochotně pomůže s vyplněním žádosti a poskytne další potřebné informace.
 3. Kontakt na sociální pracovnici
  Mgr. Andrea Pěchoučková
  tel.: 378 037 624
  E-mail: pechouckovaa@plzen.eu
 4. Žádost si můžete podat, i když zatím nesplňujete všechna kritéria pro nástup do Domova, protože čekací doby na umístění jsou poměrně dlouhé.
 5. Domov si můžete přijít kdykoliv prohlédnout, a to i zcela nezávazně, doporučujeme domluvu před návštěvou, abychom se Vám mohli nerušeně věnovat.
 6. Nástup do Domova není povinnost! Podanou žádost lze kdykoliv zrušit nebo ji prostě nevyužít.

Základní informace pro zájemce

 1. Kontaktní údaje

  Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
  Telefon: 378 037 623, 378 037 624
  E-mail: snezenka@plzen.eu
 2. Úhrada za pobyt

  Při stanovení úhrady musí uživateli zůstat minimálně 15% z důchodu. Není-li příjem uživatele dostačující k zaplacení plné úhrady, je úhrada snížena.

  Ubytování/den pokoj

   

  Strava/den

  Hodnota potravin

  Provozní náklady

  Celkem

  2 lůžkový ulice

  195 Kč

  Normální/šetřící

  80 Kč

  82 Kč

  162 Kč

  2 lůžkový vnitroblok

  200 Kč

  Diabetická

  88 Kč

  82 Kč

  170 Kč

  3 a více lůžkový

  190 Kč

   

   

   

   

  Úhrada    
  (ubytování + strava)

  352 – 370 Kč/den, tj. 10912 – 11470 Kč/měsíc

  – dle počtu dnů měsíce


  Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytnutých služeb a náleží poskytovateli v přiznané výši. Fakultativní služby jsou hrazeny dle Úhradníku poskytovaných služeb.
   
 3. Placení úhrady

  Platba úhrady za pobyt a služby vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění. Výše úhrady je stanovena ve smlouvě o poskytování o sociálních službách a jejích přílohách a ve výměru úhrady. Platby úhrady se provádí za měsíc, za který úhrada náleží, a to na účet 34133311/0100. O dalších možnostech platby úhrady informuje sociální pracovnice.
  V případě pobytu mimo Domov náleží uživateli vrácení poměrné části úhrady a příspěvku na péči. Konkrétní částky a podmínky vrácení zaplacené úhrady jsou stanoveny v Pravidlech pro výplatu vratek a přeplatků z účtu ošetřovného za pobyt mimo Domov.