Poskytované služby (Petrklíč)

Služby jsou uživatelům poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb s ohledem na individuální potřeby uživatele. Úhrada těchto služeb je součástí stanovené úhrady za stravování, ubytování a poskytovanou péči.

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poskytovatel v rámci základní činnosti poskytuje tyto služby:

 • Vedení a správu depozitního účtu uživatele, vklady, výběry a výpisy z něj.
 • Úschova cenných věcí a vkladních knížek
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Vyřízení nového občanského průkazu
 • Zajištění nákupů
 • Zajištění léků, kompenzačních pomůcek, atd
 • Možnost využívání společných kuchyněk vybavených mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí
 • Možnost využívat společné lednice
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Umístění LCD televizoru na každém pokoji
 • Možnost využití WIFI sítě
 • Zajištění opravy oděvů
 • Zajištění externích služeb, např. pedikúra, kadeřnice, holič, notář, duchovní službu
 • Vyřizování osobních záležitostí uživatele na úřadech (v případě, že není nikdo z rodiny či blízkých, kdo by mohl osobní záležitosti uživatele vyřídit)