Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Poskytované služby (POS)

Pečovatelská služba je poskytována na celém území města Plzně, celoročně, denně v rozmezí od 7,00 – 19:00 hod v domácím prostředí uživatele. Pro lepší dostupnost je Pečovatelská služba rozdělena do čtyř okrsků – jednotlivé okrsky odpovídají zhruba členění velkých městských obvodů města Plzně. Hlavní kancelář Pečovatelské služby (dále jen PS) je umístěna na ředitelství organizace MÚSS Plzeň - Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Okrsek pečovatelské služby – PS 1

 • sídlí v Domě s pečovatelskou službou, Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň. Její působností je celé území Plzně 1, Bílá Hora, Bolevec, Košutka, Lochotín, Roudná, Sylván, Vinice, dále Radčice, Křimice, Malesice.

 
Okrsek pečovatelské služby – PS 2

 • sídlí v Domě s pečovatelskou službou, Suvorovova 2331/34, Plzeň 2 - Slovany. Její působností je území Plzně 2, Božkov, Bručná, Čechurov, Černice, Hradiště, Koterov, Radobyčice.

 
Okrsek pečovatelské služby – PS 3

 • sídlí na Klatovské třídě 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Její působností je část území Plzně 3, Bory, Doudlevce, Lhota, Litice, Nová Hospoda, Skvrňany, Valcha, Výsluní.

 
Okrsek pečovatelské služby – PS 4

 • sídlí v Domě s pečovatelskou službou, Partyzánská 697/53, Plzeň 4 - Lobzy, 312 00 Plzeň. Její působností je území Plzně 4, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd, Vnitřní město, Zábělá.

Rozsah úkonů poskytovaných Pečovatelskou službou dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podávání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody, topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Pečovatelská služba disponuje vlastní vyvařovnou pro důchodce - stravování je poskytováno uživatelům 1x denně. Strava je uživatelům rozvážena v jídlonosičích v termoobalu, které splňují podmínky stanovené vyhláškou č. 137/2004Sb. v platném znění.

Pečovatelská služba zajišťuje pro klienty obědy od pondělí do soboty s několika druhy diet:

 • normální strava bez omezení, normální strava mletá, normální strava neslaná
 • diabetická strava, diabetická strava mletá, diabetická strava neslaná
 • šetřící strava, šetřící strava mletá, šetřící strava neslaná
 • vegetariánská strava