Časté dotazy...

Jak požádat o umístění do Domova?

Žádost o umístění Vám vydají sociální pracovníci jednotlivých Domovů. Pomohou Vám žádost vyplnit, Domov Vám ukáží a poskytnou Vám kompletní sociální poradenství. Kontakty na sociální pracovníky najdete zde: Kontakty

Jak požádat o terénní pečovatelskou službu?

Požádat o poskytování terénní pečovatelské služby je možno telefonicky, e mailem (viz Kontakty) nebo osobní návštěvou v kanceláři na adrese uvedené v kontaktech. V dokumentech je možné si vytisknout Žádost o poskytování pečovatelské služby, kterou je nutné vyplnit před dojednanou schůzkou, nebo přímo při prvním setkání se zaměstnancem pečovatelské služby.

Kde a jak získat zapůjčení kompenzačních pomůcek?

O kompenzační pomůcku je možné požádat na telefonu 378 037 613,  PO – PÁ v době od 6,30 – 15,00 hod. Podmínka k zapůjčení kompenzační pomůcky je uzavření smlouvy o pronájmu pomůcky. Smlouva se uzavírá v den převzetí požadované kompenzační pomůcky, kdy termín převzetí se sjednává na základě předchozího telefonního kontaktu.

Jak dlouho budu čekat na umístění do Domova?

S čekací dobou je nutné počítat vždy. Je závislá na počtu podaných žádostí a na aktuálně volných místech. Umístění nelze urychlit poskytnutím sponzorského daru. Čekací dobu lze za určitých podmínek zkrátit podáním žádosti o přednostní umístění. Konkrétní informace najdete v oddílu Zájemcům o službu u jednotlivých Domovů nebo Vám je podají sociální pracovníci Domovů. Kontakty na sociální pracovníky najdete zde: Kontakty

Kolik stojí pobyt v Domově?

Není třeba mít obavy, na výši důchodu nezáleží. Uživateli vždy musí pro jeho potřeby zůstat minimálně 15% z příjmu. Informujte se však na možnost nároku na příspěvek na péči a jeho vyřízení, pokud ho již nepobíráte. Příspěvek na péči vyřizuje Úřad práce dle místa trvalého pobytu žadatele. Další informace Vám poskytnou sociální pracovníci Domovů. Kontakty na sociální pracovníky najdete zde: Kontakty

Kam se mohu obrátit se svou stížností, podnětem, připomínkou nebo pochvalou?

Všechny potřebné informace najdete v Pravidlech pro podávání, evidenci a vyřizování stížností.