ZŘÍZENA MOŽNOST VIDEOHOVORŮ NA DOZP NOVÁČEK !

Vážení rodinní příslušníci a blízcí,

všichni v současné době zažíváme velmi náročné období.

Uvědomujeme si, že je velmi tíživé, že nejste se svými nejbližšími ve spojení, proto jsme se rozhodli zavést možnost videohovorů nebo telefonátů s vašimi blízkými.

Možnost videohovorů spouštíme od 24. 3. 2020

Tyto hovory je možné uskutečňovat v pondělí – pátek v čase 9, 00 – 10,00 hod. a 13,30 – 14,30 hod na telefonních číslech:

Pavilon B1 – dívky:  607 033 655
Pavilon B2 – chlapci:  607 033 721


a to prostřednictvím běžného hovoru nebo aplikací:

  • WhatsApp
  • Viber
  • Skype

Mimo uvedenou dobu se na telefonní čísla NEDOVOLÁTE!

Hovory jsme nuceni limitovat, a to na maximálně 10 minut. Prosím, berte ohledy na to, že i ostatní chtějí být v kontaktu se svými blízkými. Žádáme vás o schovívavost, pokud se nebudete hned moci dovolat.
Je možné též zaslat na příslušné telefonní číslo SMS a my vás budeme kontaktovat ve výše uvedených časových intervalech.

Věříme, že tyto hovory budou přínosem jak pro vás, tak pro vaše nejbližší.