Den Meliny Mercouri (Nováček)

Projekt Evropské hlavní město kultury byl vyhlášen a uveden v život 12.6.1985. Proto se v Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015 - konal dne 22.6.2013 Den Meliny Mercouri. Do realizace DMM, který se konal na Anglickém nábřeží, se zapojilo mnoho umělců a neziskových organizací. Jedním z nich byl i Rotary klub Plzeň. Jeho členové v duchu motta „ Servis Above Self“ (Služba druhým před vlastním zájmem) již několikrát poskytli Domovu Nováček finanční prostředky na aktivity uživatelů např. materiál do ergoterapeutických dílen nebo rehabilitační pobyt malých dětí. Ani tentokrát na nás nezapomněli. V rámci své prezentace na Dnu M. Mercouri seznamovali veřejnost s činností DOZP Nováček a instalovali výstavku prací našich uživatelů. Všem členům Rotary klubu Plzeň děkujeme a těšíme se na další spolupráci.