Spolu mezi domy 2019 (DOZP Nováček)

Již počtvrté DOZP „Nováček“, Denní stacionář Človíček a služba Jdeme dál otevřeli dveře všem sousedům z Plzně Bolevce. Na celkem 8 stanovištích plnili účastníci řadu soutěžních a kreativních úkolů, po jejímž splnění na ně čekala odměna. A aby to nebylo jen o soutěžení, byla celá akce zahájena a následně pak zakončena kulturním programem. Zahájení proběhlo v DOZP Nováček, kde vystoupili se svým tanečním vystoupeními Pomáda sami uživatelé domova s uživateli Denního stacionáře „Jitřenka“, s hudebním vystoupením děti ZUŠ ve Chválenické ul. pod vedením paní učitelky Terezie Malečkové, žáci ZŠ speciální s tanečním vystoupením Mravenci a děti z 1. ZŠ s pásmem lidových písní tlumočených do znakové řeči a doprovázených kytarou panem učitelem Martinem Hálou. Soutěžní den byl pak zakončen před Denním stacionářem Človíček pěveckým vystoupením dětského sboru Jiřičky a hudebním vystoupením mladé kapely S.O.N.Záštitu nad celou akcí převzala starostka městského obvodu Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová. Všem mnohokrát děkujeme!!!