Zdravotní klauni v Nováčku 2019 (DOZP Nováček)

Opět po roce navštívili DOZP Nováček Zdravotní klauni. Tuto návštěvu zajistila cvičitelka jógy a velká kamarádka našich uživatelů paní Marie Láska. Tříčlenný tým klaunů se postupně věnoval několika menším skupinám uživatelů DOZP Nováček a DS Jitřenka. Dokázali rozzářit oči zúčastněných, aktivně je zapojit do hry na hudební nástroje a zpěvu, podpořit jejich zvídavost a radost ze hry. Všem, kteří se podílejí na tomto projektu, patří náš velký dík.