Zápolení na střelnici (DOZP Nováček)

Dne 17. 9. 2018 se uživatelé našeho domova zúčastnili akce „ Handicap shooting cup 2018“, která se uskutečnila na střelnici v Plzni - Lobzích. Uživatelé soutěžili ve čtyřech disciplínách. Střelba z pistole, střelba ze vzduchové pušky, střelba z kuše a střelba z luku. Nejlepšího výsledku dosáhla naše jedenáctiletá střelkyně, která se ve střelbě ze vzduchové pušky umístila na 3. místě. Poděkování patří pořadatelům paní Jarmile Srbkové z OSS/MMP a panu Ing. Bohumíru Pokornému z SSK Dukla za pozvání na tuto akci.