KAŠPERKY POPÁTÉ (Nováček)

Po příjezdu, ubytování, skvělém obědě a odpočinku následovala okružní turistika a seznámení nováčků s nádherným okolím, s výhledy na panoramata Šumavy ze Šibeničního vrchu a krásný výhled na hrad Kašperk. V úterý měli uživatelé sportovní dopoledne. Soutěžilo se např. v slalomu na koloběžkách, hodu míčem na kyblíky a kdo jich shodí nejvíce, v hodu míčky do stavebního kolečka a poznávání známé písničky dle zahrané melodie.Letos jsme si splnili cíl, který jsme si dali v loňském roce, vidět americké bizony na vlastní oči. A opravdu se nám to podařilo. Leželi na pastvině, unaveni horkem, tak jsme se na ně mohli dlouho dívat.Další den jsme absolvovali několikakilometrový celodenní výlet kolem Vydry, který se opět vydařil. Ve čtvrtek měli uživatelé hru Cestu za pokladem, při které plnili jednoduché úkoly.Odpoledne si pak všichni pochutnali na zmrzlině.Na závěr byl přichystaný táborák s opékáním klobás, ke kterému nesměla chybět kytara a zpěv.Celý pobyt jsme si všichni náramně užili.