Soutěžíme společně 2017 (Nováček+Jitřenka)

Uživatelé DOZP Nováček a DS Jitřenka se společně zúčastnili 7. ročníku střeleckého víceboje nazvaného Handicap shooting Cap. Konal se v lobezské střelnici pod záštitou náměstkyně primátora města Plzně Evy Herinkové, uspořádal ho Odbor soc. služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem AČR Dukla Plzeň. Letošní ročník střeleckého klání byl rozdělen do dvou kategorií: „zdatný střelec“ a „méně zdatný střelec“. Soutěžilo se v kategoriích střelba ze vzduchové pistole, luku, kuše a vzduchové pušky. Uživatelé Nováčku i Jitřenky se skutečně snažili. V konkurenci padesáti střelců získala dva diplomy za první místa Renata Künstnerová z Nováčku v kategorii „zdatný střelec“ za střelbu z luku a ze vzduchovky. Gratulujeme!