Spolu mezi domy 2017 (Nováček)

Dne 21. 9.2017 se v sídlišti v Bolevci uskutečnil již druhý ročník komunitní akce „Spolu mezi domy“. Účelem této akce je seznámit blízkou veřejnost, že se v jejich okolí nacházejí sociální služby poskytující služby zdravotně postiženým občanům, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Denní stacionář Človíček, Jdeme dál a Motýl. V rámci akce byla vytýčena trasa mezi všemi zařízeními, na které bylo rozmístěno 10 stanovišť. Na každém stanovišti byly připraveny různé aktivity určené především dětem, za jejichž splnění je čekala malá odměna. V dopoledních i v odpoledních hodinách mohli návštěvníci shlédnout zajímavý kulturní program, kde se nám představili ZUŠ Chválenická s pěveckým vystoupením, canisterapeutický pes Charlie s vystoupením Dog dancing pod vedením Sabiny Novákové, uživatelé DOZP „Nováček“ a DS „Jitřenka“ s tanečním vystoupením, pěvecký sbor Jiřičky a HAZ Band neboli Hudební ateliér Zbůch.