Fyzioterapie (Sněženka)

Fyzioterapii zajišťují pro uživatele Domova kvalifikovaná fyzioterapeutka a praktická sestra v pracovní dny od pondělí do pátku, 1 x měsíčně případně dle potřeby dochází lékař pro fyziatrii.

Denní činnosti

Individuální cvičení

 • fyzioterapeutka se Vám věnuje osobně
 • pro uživatele mobilní, částečně mobilní i imobilní
 • Co individuální cvičení obsahuje:
 • cvičení kondiční, dechové, aktivní a pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí, protahování zkrácených šlach a svalů, nácvik změn poloh v lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze a stabilitu při vykonávaných pohybech
 • cvičení s pomůckami – over-ball, míčky, ježci, balanční podložky, šlapadla, žebřiny
 • do nácviků jsou dle možností a potřeb uživatele zapojeny kompenzační pomůcky, které uživatelům usnadní pohyb a zvýší nezávislost na druhé osobě (hůl, berle, chodítko)
 • celotělová vířivka

Fyzikální terapie

Tyto procedury jsou přímo zaměřené na postižené či bolestivé části těla (např. velké klouby, páteř) a jsou prováděny odborným personálem.

Co fyzikální terapie obsahuje:

 • ultrazvuk
 • magnetoterapie
 • solux
 • tepelné procedury

Týdenní činnosti

Skupinové cvičení na jídelně Domova, které je zaměřené na posílení a protažení svalových skupin, dechové cvičení a nácvik koordinace pohybů horních a dolních končetin. Společné cvičení probíhá 2 x týdně na jídelně v Domově. Společné cvičení probíhá převážně vsedě a dle aktuálního zdravotního stavu uživatelů.

Pomůcky a nářadí používané při fyzioterapii:

 • šlapadla
 • tyče
 • over-bally
 • balanční podložky
 • molitanové míčky různých velikostí
 • pomůcky pro nácvik stability
 • balóny různých tvarů a velikostí
 • ježci a jiné senzomotorické pomůcky

Součástí fyzioterapie jsou i časté procházky do okolí Domova a Výlety za poznáním a krásami české krajiny.