Oznámení o zvýšení úhrad

Informujeme vás, že s účinností od 1.4.2018 dochází ke zvýšení úhrady za stravování v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň.
Toto opatření je vyvoláno nárůstem spotřebitelských cen potravin v posledních několika letech, zejména v posledním kalendářním roce. Poslední úprava úhrad za stravování u uživatelů našich sociálních služeb byla provedena na počátku roku 2012. Úhrada za stravování se zvyšuje o 10 Kč denně. Plátci úhrady budou kontaktování příslušnými sociálními pracovníky Domovů.

Nové úhradníky najdete na odkazu zde (https://muss.plzen.eu/dokumenty/dokumenty-1/)