Evropský den sousedů (Kopretina, Petrklíč)

Obyvatelé DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ se zúčastnili v sobotu 30. 5. 2015 v odpoledních hodinách „ Evropského dne sousedů “. Nejprve navštívili jarmark v organizaci Totem - RDC, kde se poté zapojili do tvořivých dílen. Po pestrém programu v „ Totemu – RDC “ následovala sousedská večeře na DS „Kopretina“, společně s obyvateli z DZR „Petrklíč“. Po občerstvení si obyvatelé v jurtě relaxačně zabubnovali s paní Bárou Polívkovou. Evropský den sousedů zakončil koncert Ledecké dudácké muziky a společně fotografování.