Všeobecná a praktická sestra (DZR Čtyřlístek)

Hledáme zdravotnické pracovníky se středoškolským, vyšším či vysokoškolským vzděláním (obor všeobecná sestra, dětská sestra a praktická sestra) pro práci v Domovech zajišťujících pobytovou sociální službu typu Domova se zvláštním režimem.

Pracovní náplň

 • práce na směnný provoz 12 hod. služby; krátký, dlouhý týden
 • důsledné dodržování Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (doba odpočinku mezi směnami, roční limit přesčasových hodin, maximálně 3 pracovní směny za sebou, aj.)
 • průměrný počet směn v kalendářním měsíci – 15

Benefity

 • možnost vyzkoušet si pracovní činnost přímo na pracovišti Domova, kde by zájemce svou činnost vykonával
 • možnost přidělení služebního bytu
 • silná odborová organizace
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 1.000,- Kč měsíčně
 • příspěvek na závodní stravování
 • příspěvek na dovolenou ve výši 3.000,- Kč
 • vitamínové balíčky
 • vstupenky na kulturní a sportovní akce i pro rodinné příslušníky

Kontakty

Personální oddělení MÚSS Plzeň, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Mgr. Šeflerová Jaroslava
Tel.: + 420 378 037 606; +420 724 148 997
e-mail:  seflerova@plzen.eu

DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
pověřena na vedením útvaru DZR „Čtyřlístek“
Bc. Telínová Lenka
Tel.: + 420 378 037 635 nebo 619; +420 724 004 996
e-mail: telinova@plzen.eu

Uchazeč o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy dobrovolně na dobu neurčitou uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v poskytnutém životopise (dále jen „osobní údaje“) Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, p. o., IČO 000 75 345, se sídlem Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň (dále jen „MÚSS“), a to za účelem účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici a evidence jeho osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u MÚSS v personální databázi MÚSS i po skončení výběrového řízení.