Transformace sociální služby

S účinností od 1.1.2018 dochází ke zrušení sociální služby "domov pro seniory".
To se týká pobytových sociálních zařízení Domov pro seniory "Sedmikráska", Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň a Domov pro seniory "Kopretina", Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň.
Důvodem je transformace obou Domovů na službu "domov se zvláštním režimem". Se stávajícími uživateli bude uzavřena nová smlouva o poskytování sociálních služeb.

Sociální službu "domov pro seniory" již nebude MÚSS Plzeň poskytovat.

Pro případné dotazy kontaktujte příslušné sociální pracovníky viz Kontakty.