Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:
 
1.
Název organizace
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
2.
Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace byla založena na základě zřizovací listiny, kterou vydalo Statutární město Plzeň usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 698 ze dne 11. 12. 2008, č. 562 ze dne 3. 9. 2009 a č. 537 ze dne
10. 10. 2013.

Zřizovací listina (pro zobrazení klikněte)
 
3.
Organizační struktura
Organizační řád MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
 
Organizační struktura MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
 
4.
Kontaktní spojení
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
tel.:                           +420 378 037 601
email:                      infomuss@plzen.eu
fax:                           příspěvková organizace jím nedisponuje
datová schránka:  wu9k56a
webová stránka:   https://muss.plzen.eu
úřední hodiny:       pondělí–pátek 6:30 – 15:00 hod.
 
Kontakty na jednotlivé útvary:
 
Telefonní seznam MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
5.
Bankovní spojení
Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 34133311/0100
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)
00075345
7.
Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00075345
8.
Dokumenty
Rozpočet (údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách) (pro zobrazení klikněte)
 
Střednědobý výhled rozpočtu (pro zobrazení klikněte)
9.
Žádosti o informace
Podání žádosti o informace:
 
1. Písemné podání:
a) prostřednictvím datové schránky (ID): wu9k56a
b) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: infomuss@plzen.eu
c) poštou na adresu:
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
2. Ústní podání:
Podání lze učinit ústně do formuláře Žádost o poskytnutí informace (pro zobrazení klikněte) v sídle Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace.
 
Vyřízení žádosti o informace
 
Vyřízené žádosti o informace – zveřejněné dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (pro zobrazení klikněte)
 
10.
Příjem podání a podnětů
Přijetí podání a podnětů:
 
1. Písemné podání:
a) prostřednictvím datové schránky (ID): wu9k56a
b) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: infomuss@plzen.eu
c) poštou na adresu:
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
2. Ústní podání:
Podání lze učinit ústně do formuláře Žádost o poskytnutí informace (pro zobrazení klikněte) v sídle Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace.
 
11.
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:
 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
12.
Úhrady za poskytování informací
 
13.
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
 
Příspěvková organizace dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.
14.
Výroční zpráva
Přehled Výročních zpráv o činnosti Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací: