Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:
 
1.
Název
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
2.
Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace byla založena na základě zřizovací listiny, kterou vydalo Statutární město Plzeň usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 698 ze dne 11. 12. 2008, usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009, usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 537 ze dne 10. 10. 2013, usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 323 ze dne 18. 6. 2015, usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 537 ze dne 14. 12. 2017 a usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 362 ze dne 12. 9. 2022 statutárním orgánem organizace v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Zřizovací listina (pro zobrazení klikněte)
 
3.
Organizační struktura
Organizační řád MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
 
Organizační struktura MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
 
4.
Kontaktní spojení (kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní čísla, adresa internetových stránek, adresa podatelny, elektronická adresa podatelny, datová schránka)
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
úřední hodiny:       pondělí–pátek 6:30 – 15:00 hod.
 
tel.:                           +420 378 037 601
webová stránka:   https://muss.plzen.eu
email:                      infomuss@plzen.eu
fax:                           příspěvková organizace jím nedisponuje
datová schránka:  wu9k56a
 
 
Kontakty na jednotlivé útvary:
 
Telefonní seznam MÚSS Plzeň (pro zobrazení klikněte)
5.
Případné platby lze poukázat
Případné platby lze poukázat na číslo bankovního účtu: 34133311/0100
6.
IČO
00075345
7.
Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00075345
8.
Dokumenty (seznamy hlavních dokumentů, rozpočet)
Zřizovací listina (pro zobrazení klikněte)
 
Rozpočet (údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách) (pro zobrazení klikněte)
 
Střednědobý výhled rozpočtu (pro zobrazení klikněte)
9.
Žádosti o informace
Podání žádosti o informace:
 
1. Písemné podání:
a) prostřednictvím datové schránky (ID): wu9k56a
b) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: infomuss@plzen.eu
c) poštou na adresu:
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
2. Ústní podání:
Podání lze učinit ústně do formuláře Žádost o poskytnutí informace (pro zobrazení klikněte) v sídle Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace.
 
Vyřízení žádosti o informace
 
Vyřízené žádosti o informace – zveřejněné dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (pro zobrazení klikněte)
 
10.
Příjem podání a podnětů
Přijetí podání a podnětů:
 
1. Písemné podání:
a) prostřednictvím datové schránky (ID): wu9k56a
b) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: infomuss@plzen.eu
c) poštou na adresu:
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
 
2. Ústní podání:
Podání lze učinit ústně do formuláře Žádost o poskytnutí informace (pro zobrazení klikněte) v sídle Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace.
 
Přehled přijímaných digitálních datových formátů:
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
*.DOC / DOCX (dokument MS Word)
*.XLS / XLSX (dokument MS Excel)
 
Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:
CD-R, CD-RW média
DVD-R, DVD+R, DVD-RW média
USB Flashdisk
USB externí HDD
 
Přenosný technický nosič dat musí být čitelný v operačních systémech Windows (v případě USB flashdisků a USB externích HDD musí být tyto zařízení formátovány pouze systémy FAT, FAT32 nebo NTFS).
 
11.
Předpisy (nejdůležitější používané předpisy, vydané právní předpisy)
Nejdůležitější používané předpisy:
 
 
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace nevydává žádné právní předpisy.
12.
Úhrady za poskytování informací (sazebník úhrad za poskytování informací, rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací)
 
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací.
13.
Licenční smlouvy (vzory licenčních smluv, výhradní licence)
Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
 
Příspěvková organizace dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.
14.
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Přehled Výročních zpráv o činnosti Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací: