Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace:

1.Název organizaceMěstský ústav sociálních služeb města Plzně,p.o.,
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3, 301 00.
2.Důvod a způsob založeníZřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č.698 ze dne 11.12.2008, č. 562 ze dne 3.9.2009 a č. 537 ze dne 10.10.2013. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturaViz vnitřní předpisy organizace - Organizační řád MÚSS (pro zobrazení klikněte)
4.Kontaktní spojení

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.,
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3, 301 00,
tel. č. 378037601,e-mail: infomuss@plzen.eu
úřední hodiny: 6:30 - 15:00 hod.
fax - MÚSS Plzeň jím nedisponuje

5.Bankovní spojeníPřípadné platby poukazovat na č. účtu: 34133311/0100
6.Identifikační číslo organizace (IČ)00075345
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ00075345
8.DokumentyZřizovací listina, rozpočet , výkazy (pro zobrazení klikněte)
9.Žádosti o informaceMěstský ústav sociálních služeb města Plzně,p.o.
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3, 301 00, e-mail: infomuss@plzen.eu
10.Příjem žádostí a dalších podáníShodné jako u č. 9
11.Vyřízené žádosti o informaceVyřízené žádosti o informace (pro zobrazení klikněte)
12.Opravné prostředkyPři vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a správním řádem
13.FormulářeK nahlédnutí na webových stránkách MÚSS Plzeň, fyzicky k dispozici na jednotlivých zařízeních MÚSS Plzeň
(pro zobrazení klikněte)
14.Popisy postupůShodné jako v bodu 13
15.PředpisyNejdůležitější předpisy:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (všechny zákony v platném znění)
16.Sazebník úhrad
za poskytování
informací
Sazebník úhrad (pro zobrazení klikněte)
17.Licenční smlouvyDosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
18.Výroční zprávy podle §18 zákona 106/1999 Sb.
(pro zobrazení klikněte)

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017