Zřízena možnost videohovorů na DZR Sněženka !

Vážení rodinní příslušníci a blízcí, 

všichni v současné době zažíváme velmi náročné období.

Všichni zaměstnanci našeho Domova a celá organizace MÚSS Plzeň si uvědomují, jak odtržení od svých blízkých a jak zamezení fyzického kontaktu ztěžuje i tak psychicky náročné období pro nás pro všechny.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně díky vysokému úsilí našeho pana ředitele Ing. Vladimíra Chuchlera bude umožňovat videohovory, aby alespoň nějaký vzájemný kontakt mohl být.

Možnost videohovorů spouštíme od 20.3.2020.

Tyto hovory je možné uskutečňovat na telefonním čísle:

+420607033548

a to prostřednictvím aplikací:

  • WhatsApp
  • Viber
  • Skype (vyhledejte kontakt podle telefonního čísla nebo název: DZR Sněženka)
  • Messenger

Vzhledem k tomu, že na tyto hovory budeme mít vyčleněného zaměstnance, jsme nuceni rozdělit možnost hovoru následovně:

uživatelé z 1.patra v rozmezí    9:00 - 10:00 hod.
uživatelé z 2.patra v rozmezí  10:00 - 11:00 hod.
uživatelé z 3.patra v rozmezí  11:00 - 12:00 hod.
dále poté bez rozdělení  v rozmezí  13:00 - 14:30 hod.

Hovory jsme nuceni taktéž limitovat a to na 5 minut denně v pracovní dny pondělí – pátek. 

Při přijetí hovoru, prosím, uveďte, s jakým uživatelem chcete hovořit a na jakém pokoji je ubytován, neboť náš zaměstnanec je zde nový a nemá přehled o jednotlivých uživatelích.

Věříme, že tyto hovory budou přínosem jak pro vás, tak i pro vaše nejbližší. Samozřejmě Vás v začátku žádáme o shovívavost. Víme, že všichni máte zájem se na svého blízkého alespoň chvilku podívat, ale naše možnosti jsou omezené. 

U těch z vás, kteří si nejste v technických věcech jisti, se, prosím, obraťte na vaše děti či vnoučata, kteří vám jistě rádi pomohou.

Věříme, že odstartujeme správně.