ZŘÍZENA MOŽNOST VIDEOHOVORŮ NA DZR PETRKLÍČ !

Vážení rodinní příslušníci a blízcí,

všichni v současné době zažíváme velmi náročné období.

Všichni zaměstnanci našeho Domova a celá organizace MÚSS Plzeň si uvědomují, jak odtržení od svých blízkých a jak zamezení fyzického kontaktu ztěžuje i tak psychicky náročné období pro nás pro všechny.
Městský ústav sociálních služeb města Plzně díky vysokému úsilí našeho pana ředitele Ing. Vladimíra Chuchlera bude umožňovat videohovory, aby alespoň nějaký vzájemný kontakt mohl být.

Možnost videohovorů spouštíme od 23.3.2020.

Tyto hovory je možné uskutečňovat na telefonním čísle:

DZR Petrklíč odd. A +420607034026
DZR Petrklíč odd. B +420607034066


a to prostřednictvím aplikací:

  • WhatsApp
  • Viber
  • Skype (vyhledejte kontakt podle telefonního čísla nebo název: DZR Petrklíč 01, 02)
  • Messenger


Vzhledem k tomu, že na tyto hovory budeme mít vyčleněného zaměstnance, jsme nuceni rozdělit možnost hovoru následovně a to v níže uvedené časy:

8.30 – 9.30 hod
13.00 – 14.30 hod
15.30 – 16.30 hod (tento čas prosím předem domluvit se sociální pracovnicí tel. 37 803 7676)

Hovory jsme nuceni taktéž limitovat a to na 5 minut denně v pracovní dny pondělí – pátek.

Mimo uvedenou dobu se na telefonní čísla NEDOVOLÁTE!

Při přijetí hovoru, prosím, uveďte, s jakým uživatelem chcete hovořit ,na jakém pokoji je ubytován a jakou formou chcete hovor provést.

U těch z vás, kteří si nejste v technických věcech jisti, se, prosím, obraťte na vaše děti či vnoučata, kteří vám jistě rádi pomohou.

Samozřejmě Vás v začátku žádáme o shovívavost. Víme, že všichni máte zájem se na svého blízkého alespoň chvilku podívat, ale naše možnosti jsou omezené. 

Věříme, že tyto hovory budou přínosem jak pro vás, tak i pro vaše nejbližší.