Výzva pro návštěvy

Vážení návštěvníci,
s ohledem na nárůst onemocnění Covid-19 v České republice a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, č.j. KHSPL 20538/2022, Vás žádáme, abyste při návštěvě Domova používali respirátor s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.
V případě potřeby Vám tuto ochranu v Domově poskytneme.

Máte-li příznaky onemocnění Covid-19, platí pro Vás zákaz vstupu do Domova.
U uživatelů v izolaci jsou návštěvy zakázány.
Svoji návštěvu odložte v případě, že jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Prosíme, vždy respektujte pokyny zaměstnanců.

Děkujeme, chráníte sebe i Vaše blízké.