Výběrové (konkursní) řízení - vedoucí útvaru „OKRSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – 3“

Výběrové (konkursní) řízení - vedoucí útvaru „OKRSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – 3“
(pro zobrazení podrobností klikněte na název pozice)

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů.