Návštěvy a vycházky v DZR Čtyřlístek od 29.3.2021

Vážení rodinní příslušníci,

Od 29. 3. 2021 bude Domov opětovně otevřen pro návštěvy a vycházky klientů.

Prosíme prostudujte vnitřní pravidla Omezení návštěv v DZR "Čtyřlístek“ .

 • Návštěva je možná při splnění uvedených podmínek v přiložených pravidlech každý den (PO – NE) od 13,00 do 15,00 hod.
 • Tato návštěva může trvat 30 minut. Jednoho uživatele mohou navštívit maximálně 2 osoby ve stejný čas.
 • Návštěva uživatele umístěného v izolačním pokoji nebo na izolačním oddělení není možná ani za splnění podmínek v pravidlech.
 • Na návštěvu je nutné se telefonicky objednat na telefonním čísle 378 037 639 a to v čase pondělí – pátek 7,00 – 14,00 hod.
 • Před samotnou návštěvou musí být s každým návštěvníkem vyplněno Čestné prohlášení týkajícího se jeho osoby.
 • Podmínkou pro návštěvu je absolvovat před návštěvou POC test. Test je i nadále možný absolvovat v Domově.
 • Testovat se nemusí návštěvníci Domova, kteří:

a) absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nejeví žádné známky onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad, který odevzdají zaměstnanci Domova.

b) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, nejeví žádné známky onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad, který odevzdají zaměstnanci Domova.

c) mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, a očkované osoba nejeví žádné známky onemocnění COVID-19.

Uvedená potvrzení je nutné v Domově odevzdat, proto si pořiďte kopii tohoto dokumentu. Očkovací certifikát nekopírujte, pouze předložte k nahlédnutí.

V následujícím dokumentu naleznete též nová Pravidla pro realizaci vycházek klientů DZR "Čtyřlístek“ .

 • Vycházka je možná při splnění uvedených podmínek v přiložených pravidlech každý den (PO – NE).
 • Po každém návratu z vycházky musí klient absolvovat 7 denní karanténu a podstoupit 2 POC testy na zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, bez ohledu na dobu jejího trvání
 • Vyjímku z absolvování povinné karantény mají klienti, kteří jsou očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaný klient nejeví žádné známky onemocnění COVID-19.
 • Vycházka klienta umístěného v izolačním pokoji nebo na izolačním oddělení není možná ani za splnění podmínek v pravidlech.
 • Vycházku klienta je nutné telefonicky objednat na telefonním čísle 378 037 639 a to každý pracovní den 7,00 – 14,00 hod.
 • Každý klient je před vycházkou zaměstnanci Domova vybaven respirátorem FFP 2 nebo KN 95, který musí používat po celou dobu vycházky.
 • Před samotnou vycházkou a po návratu z vycházky musí být s každým doprovodem klienta vyplněn Záznam o vycházce uživatele mimo PZSS týkajícího se jeho osoby a klienta .